אנחנו מכון קהילות, נעים להכיר...

אנו מעניקים ליווי והדרכה למנהיגים ולפעילים מקהילות חדשות וותיקות המעוניינים לייסד ולהוביל במקומותיהם מסגרות השתייכות קהילתיות ותהליכים היוצרים חוסן קהילתי.  אנו עושים זאת באמצעות סדנאות הכשרה והשתלמויות, וכן בדרך של ליווי אישי ומקצועי, תוך הפעלת מערך הקשרים והשותפויות שלנו עם גופים נוספים.

יצאנו לדרך בראשית שנת 2012 ואתם מוזמנים לבקר באתר של 'קהילה' מאמסטרדם כדי לראות מה עשינו שם. כיום אנו פועלים במספר ערים באירופה ונכונים תמיד להגיע למחוזות נוספים. פעילותנו מתבצעת באמצעות צוות עמיתים בעלי ניסיון בתחומים הרלוונטיים ובהם יזמות חברתית ומנהיגות, הקמה והובלה של קהילות, תכנון ותקצוב, חינוך והוראת עברית, וניהול מפעלי חברה ותרבות.​

מכון קהילות מאוגד כעמותה עצמאית ללא כוונת רווח ואינו נתמך על-ידי גופים פוליטיים או דתיים. פעילותנו מתאפשרת בזכות נאמנותם ורוחב ליבם של אלה המכירים בחשיבותן של קהילות. מאז הקמתנו תמכו בפעילותנו הקרן לחינוך יהודי בתפוצות על-שם ל.א. פינקוס, ארגון הג'וינט והקרן ליוזמות קהילתיות של JDC-אירופה, וכן ארגון 'חזון' מארה"ב במסגרת פרויקט 'הקהל' הנערך בשיתוף משרד התפוצות.

אנו מאמינים שכל קהילה צריכה להיבנות על-ידי האנשים המרכיבים אותה, ולהישען בראש ובראשונה על רצונותיהם, כישוריהם וכשרונותיהם. 

מסיבה זו אנו בוחרים לשתף פעולה עם צוותי מנהיגות מקומיים – אנשים ערכיים וחדורי מוטיבציה, הנחושים ליטול אחריות ולהיות גורם משפיע ומחולל שינוי בסביבתם.  תפקידנו העיקרי הוא להכשיר אותם, לסייע להם בהנעת תהליכים, ולתת בידיהם כלים שבעזרתם תוכל כל קהילה לעצב את דמותה ואת אופייה הייחודיים בהתאם לצרכיהם ולהעדפותיהם של החברים בה.

חשוב לנו לציין כי כלל איננו מעוניינים לכפות או לשכפל השקפות עולם או דרכי פעולה מסוימות, ואין בכוונתנו להקים סניפים או שלוחות של ארגון כלשהו. ההיפך הוא הנכון: אנו מצפים שהמנהיגות והמנהיגים שלרשותם אנו עומדים ינווטו ויובילו את קהילותיהם בעצמם אל הכיוונים שנראים להם מתאימים עבור הציבור שלמענו הם פועלים.

 

למה ישראלים בתפוצות צריכים קהילה?

ביכולתה של קהילה לספק את הצורך האנושי של חבריה בתחושת שייכות ובקשרים חברתיים, וכן לאפשר להם לטפח יחדיו את זהותם ותרבותם, ובכך להוסיף תוכן ומשמעות לחייהם. ובנוסף, בהיותה מקום מפגש אנושי וחברתי מעניקה הקהילה מרחב למימוש עצמי של חבריה במגוון דרכים, ובכוחה לשפר את איכות חייהם במישור האישי, המשפחתי והחברתי.

כל אלה נחוצים וחשובים אף יותר עבור ישראלים רבים הבוחרים לחיות מחוץ לישראל והחווים קשיים ואתגרים הכרוכים בתהליכי הסתגלותם והשתלבותם במקומות מושבם, הרחק מן הסביבה התומכת של המשפחה המורחבת והחברים, ובהיעדר ההוויה הישראלית המוכרת להם.

מכון קהילות מסייע להקמתן ולביסוסן של קהילות חילוניות ופלורליסטיות ברחבי העולם היהודי, ובפרט בקרב ישראלים החיים בתפוצות