top of page

תמיכה בתהליכי הקמתן, ביסוסן וניהולן של קהילות, ויוזמה להקמת קהילות חדשות היכן שעדיין לא קיימת קהילה

 • איתור מנהיגים המתאימים ומעוניינים לייסד ולהוביל קהילה בסביבתם

 • גיבושם והכשרתם של צוותי מנהיגות מקומיים, וסיוע בקביעת חזון ומטרות

 • פיתוח מנהיגות מתנדבת

 • הובלת תהליכים היוצרים חוסן קהילתי

 • סיוע בגיבוש תכנית אסטרטגית

 • ליווי תהליכי גיוס החברים ועשיית צעדיהם הראשונים כקהילה

 • המלצות לשימוש ברשתות חברתיות ככלי לבנייתה של קהילה

 • חיבור הקהילה לקהילות היהודיות באזורה ויצירת שיתופי פעולה ביניהן

 • יצירת רשת של קשרים בין-קהילתיים וייזום שיתופי פעולה בין קהילות וארגונים

 • סיוע ביצירת הפלטפורמה הארגונית והמשפטית    

 • עריכת תקציב ובניית תכנית כלכלית בת-קיימא

 • סיוע בפתרון משברים בקהילה

 • יצירה והנגשה של ידע רלוונטי למובילי הקהילות

 • מפגשי לימוד עמיתים בהשתתפות בעלי תפקידים דומים בקהילות שונות

 • כנסים והשתלמויות למנהיגים ולמובילים של קהילות וכן לצוותי חינוך קהילתיים

 • איסוף ושיתוף מידע על גופים המעניקים מימון לפעילות קהילתית בתפוצות ועל דרכים לגיוס תרומות וחסויות

מסגרות חינוך קהילתיות לילדים ולנוער

 • סיוע להקמתן ולניהולן של מסגרות חינוך קהילתיות, כגון בתי ספר יום א'

 • השתלמויות למחנכים בעברית, לרבות בנושא הוראת קרוא וכתוב בעברית

 • הכשרת מדריכי תכניות שנת-מצווה בקהילות

 • גיבושם והכשרתם של צוותי הוראה במסגרות חינוך קהילתיות

 • תמיכה במנהלי מסגרות החינוך

 • סיוע ביצירתם של תכנים ומערכי שיעור

 • עריכת תכניות להגברת ההשתתפות של בני-נוער בפעילות הקהילתית

 • הקמה והפעלה של קייטנות ומחנות קיץ קהילתיים
 • הקמת פעילות מקומית של תנועות נוער

 • סיוע בעריכת תקציב למסגרת החינוך הקהילתית וקביעת נהלי תשלום שכר-לימוד

 • איסוף ושיתוף מידע על גופים המעניקים מימון לפרויקטי חינוך בתפוצות

מפעלי חברה ותרבות בקהילות

 • הכשרת מנהיגי תרבות יהודית בקהילות

 • סיוע ליוזמי ומפעילי מסגרות חברה ותרבות קהילתיות:

  • מועדוני קולנוע ישראלי 

  • מיזמי תיאטרון קהילתי

  • מקהלות זמר

  • בתי מדרש חילוניים

  • ספריות, מועדוני ספרות, שוקחתן של ספרים בעברית

  • מסגרות דיון בנושאים הקשורים לתרבות ישראלית ויהודית

 • פיתוח פרויקטי תרבות ישראלית המתאימים לביצוע בקהילות  

 • איסוף ושיתוף תכנים לאירועי חגים וימי זיכרון 

 • שיתוף רעיונות ותכנים בנוגע לאירועי תרבות קהילתיים  

 • שיתוף ידע בנושא עיתונים וכתבי-עת רלוונטיים

 • מסעות שורשים, מסע בפולין ו'מצעד החיים'

 • איסוף ושיתוף מידע על גופים המעניקים מימון לפרויקטי תרבות בתפוצות

פעילותו של מכון קהילות מתבצעת באמצעות צוות עמיתים בעלי ניסיון בתחומים הרלוונטיים, ובהם יזמות חברתית ומנהיגות, הקמה והובלה של קהילות, תכנון ותקצוב, חינוך והוראת עברית, וניהול מפעלי חברה ותרבות.

bottom of page