top of page

החזון של מכון קהילות:

הקמתן וביסוסן של קהילות חילוניות ופלורליסטיות ברחבי העולם היהודי

ברחבי העולם יוקמו ויתבססו קהילות שבמסגרתן ייערכו פעילויות חינוך, חברה ותרבות ברוח יהודית-חילונית, פלורליסטית ודמוקרטית. ​

הקהילות ימלאו את הצורך של חבריהן בתחושת שייכות ובקשרים חברתיים המבוססים על רקע ותרבות משותפים, ובאמצעותן יתאפשר לחבריהן לשמר ולטפח את זהותם בדרך המתאימה להם.  

באמצעות הקהילות הללו ניתן לבצע פעילויות ופרויקטים המקדמים, בין היתר, את המטרות הבאות:

- ציון חגים ומועדים וקיום מנהגים יהודיים וטקסי מחזור חיים בדרך חילונית, עדכנית ומחדשת

​- הקמה והפעלה של מסגרות חינוך קהילתיות ומרכזי פעילות של תנועות נוער

​​- עידוד חיי תרבות יהודיים בתפוצות, בגוון חילוני ובהשראת התרבות הישראלית

​​- העצמת הזיקה של הדור הצעיר לישראל, לציונות ולעם היהודי

- יצירת מקומות מפגש וחיבור עבור אנשים שאינם משתייכים כיום לאף קהילה או ארגון

- חיבור לעולם של ערכים ותוכן באמצעות למידה ועשייה

- טיפוח זהות הומניסטית המבוססת על ערכי "תיקון אדם ותיקון עולם"

​- קיום מערכת בת-קיימא של ערבות הדדית בין החברים 

חלק מן הקהילות הן של ישראלים החיים בתפוצות, ובהן השפה המדוברת העיקרית היא עברית, והעיסוק בתרבות ישראלית הוא מרכיב חשוב בהווייתן, בעוד שבקהילות אשר רוב חבריהן הם יהודים ילידי המקום, מתבצעת הפעילות בשפה המקומית. ואילו בקהילות מעורבות, שחבריהן היגרו למקום מארצות אחרות, ובכללן ישראל, נעשה שילוב בין השפה המקומית, עברית ואנגלית, והכל לפי העדפת חברי הקהילה.

ברחבי העולם יוקמו ויתבססו קהילות שבמסגרתן ייערכו פעילויות חינוך, חברה ותרבות ברוח יהודית-חילונית, פלורליסטית ודמוקרטית. ​הקהילות ימלאו את הצורך של חבריהן בתחושת שייכות ובקשרים חברתיים המבוססים על רקע ותרבות משותפים, ובאמצעותן יתאפשר לחבריהן לשמר ולטפח את זהותם בדרך המתאימה להם.

bottom of page